درباره ما

بنیاد رسانه ای فرهنگی خیام

بنیاد رسانه ای فرهنگی خیام ، یک مجموعه تخصصی در حوزه رسانه و فرهنگ است که توسط جمعی از نخبگان رسانه ای و فرهنگی علاقمند به آمریکای لاتین برای ارتقا و تعالی ارتباطات متقابل رسانه ای و  فرهنگی ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین تاسیس گردیده است.

اهداف:

  • هم­ افزایی و حمایت از فعالیت های رسانه ای فرهنگی کنش گران ایرانی حوزه آمریکای لاتین
  • معرفی تاریخ، فرهنگ، ادب، هنر و دستاوردهای مردم ایران به مردم منطقه آمریکای لاتین با رویکردی هنرمندانه
  • معرفی ظرفیت های فرهنگی قابل ارائه ایران به مردم منطقه از طریق رسانه های نوین
  • شناسایی ظرفیت های مشترک فرهنگی و رسانه ای بین ایران و منطقه آمریکای لاتین
  • تربیت نیروی انسانی متخصص رسانه ای و فرهنگی